Tin tức

Cung cấp giống cây mít trái dài F1, cây cho trái sớm.

Giống Mít trái Dài Giống mít trái dài Malaysia là giống mít mới được nghiên cứu và phát triển tại Malaysia, đặc điểm của giống mít này là cho trái với kích thước lớn khác thường, trái mít có thể dài cả mét, nhưng lại có chất lượng cao, múi …

Chi tiết